Jak založit reklamní účet v Business Manager

25 Srp, 2020 | 0 komentářů

V Business Manageru zvolte  „Nastavení firmy“.

V levé části Nastavení firmy zvolte položku „Účty“, následně “Účty pro reklamu”. Klikněte na button “Přidat”.

Z nabídky vyberte poslední možnost “Vytvořit nový účet pro reklamu”.

Do políčka „Název účtu pro reklamu“ doporučuji vložit název Vaší FB stránky. Časové pásmo zvolte (GMZ +2:00) Europe Prague, Měna: CZK – Česká koruna. Výběr potvrďte buttonem “Další”.

Nyní zvolte pro svoji Firmu jako správce reklamního účtu. Spravovat účet pro jinou než svou Firmu je spíše pro agentury a freelancery. 

K účtu přiřaďte lidi, kteří se budou starat o reklamu a potvrďte. 

POZOR: Člověk, kterého chcete přidat musí být ve vaší Firmě, viz. Jak přidat zaměstnance do Firmy na Facebook. 

Zvolte button “Přidat lidi”.

Zvolte zaměstnance / spolupracovníka, který bude mít k reklamnímu účtu přístup. Jeho role by měla odpovídat činnostem, které bude v reklamním účtu vykonávat. Potvrdíte buttonem “Přiřadit”.

POZOR: Role “Správa účtu pro reklamu” umožňuje mazat další lidi přiřazené k reklamnímu účtu, a tak doporučuji tuto roli pouze pro majitele společnosti / managera marketingu atd.

A máte hotovo!

Reklamní účet je vytvořen. Je k němu ještě třeba přidat způsob platby za realizované reklamy.

Jak přidat způsob platby k reklamního účtu?

V menu “Nastavení firmy” zvolte kategorii “Způsoby platby”. Poté zvolte button “Přidat způsob platby”.

Vyplňte informace o vaší kartě a uložte buttonem “Pokračovat”.

Nyní je již Váš reklamní účet připraven!

 

Stáhnout návod v PDF